12/02/12

Veel Nederlanders hebben een flinke hypotheek, maar ook wat spaargeld. Is het slim om een deel van uw hypotheek af te lossen? Of kan u beter uw geld op een termijndeposito zetten? Z24 heeft dit uitgezocht. Allereerst dient u er zeker van te zijn dat u uw geld voor langere tijd kan missen. Bedenk dat u voor onverhoede situaties een appeltje voor de dorst moet hebben. Vervolgens is de afweging hoeveel depositorente u enerzijds ontvangt, en hoeveel hypotheekrente u anderzijds betaalt.

Over een spaardeposito van 3 jaar ontvangt u gemiddeld 3,75%. Al snel betaalt u 1,20% vermogensrendementsheffing. U houdt dan netto 2,55% rente over. Uw hypotheekrente is al snel 5,00%. Bij een inkomstenbelastingtarief van 42% betaalt u netto 2,90%. U betaalt dan meer aan hypotheekrente dan u ontvangt aan depositorente. Het omslagpunt ligt nu op een hypotheekrente van 4,40%. Heeft u een hogere hypotheekrente? Dan kan het slim zijn om een deel van uw hypotheek af te lossen.

Er is nog een interessant alternatief; extra inleggen in het spaardeel van uw hypotheek. Sparen in uw hypotheek is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing en u krijgt een rente die gelijk is aan de hypotheekrente. Let wel op de specifieke randvoorwaarden van extra inleggen, vraag hiernaar bij uw bank.

Bron: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_257011.z24/Spaargeld_naar_aflossing_hypotheek__hier_moet_je_op_letten.html

Spaarrekening met hoge rente?

Bekijk ons overzicht van hoogste spaarrentes.