12/02/12

Veel Nederlanders hebben een flinke hypotheek, maar ook wat spaargeld. Is het slim om een deel van uw hypotheek af te lossen? Of kan u beter uw geld op een termijndeposito zetten? Z24 heeft dit uitgezocht. Allereerst dient u er zeker van te zijn dat u uw geld voor langere tijd kan missen. Bedenk dat u voor onverhoede situaties een appeltje voor de dorst moet hebben. Vervolgens is de afweging hoeveel depositorente u enerzijds ontvangt, en hoeveel hypotheekrente u anderzijds betaalt.

Over een spaardeposito van 3 jaar ontvangt u gemiddeld 3,75%. Al snel betaalt u 1,20% vermogensrendementsheffing. U houdt dan netto 2,55% rente over. Uw hypotheekrente is al snel 5,00%. Bij een inkomstenbelastingtarief van 42% betaalt u netto 2,90%. U betaalt dan meer aan hypotheekrente dan u ontvangt aan depositorente. Het omslagpunt ligt nu op een hypotheekrente van 4,40%. Heeft u een hogere hypotheekrente? Dan kan het slim zijn om een deel van uw hypotheek af te lossen.

Er is nog een interessant alternatief; extra inleggen in het spaardeel van uw hypotheek. Sparen in uw hypotheek is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing en u krijgt een rente die gelijk is aan de hypotheekrente. Let wel op de specifieke randvoorwaarden van extra inleggen, vraag hiernaar bij uw bank.

Spaarrekening met hoge rente?

Bekijk ons overzicht van hoogste spaarrentes.