02/06/11

De spaarbanken vechten om uw vakantiegeld. Op welke spaarrekening stort u uw vakantiegeld? Eind mei krijgen de meeste werknemers hun vakantiegeld gestort. De spaarbanken bieden forse renteverhogingen en cadeautjes om de spaarders te lokken. Meer nog dan vroeger hebben de spaarbanken uw geld hard nodig. Dit vanwege nieuwe Europese regels op het gebied van minimaal eigen vermogen.

Begin juni jl. verhoogde de Bank of Scotland de spaarrente zelfs met 0,15 procent tot 2,75 procent. Dat is op dit moment het hoogste tarief op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. Op dit moment bieden vijf spaarbanken een maximale rente van 2,6 procent op hun spaarrekeningen en nog eens zes banken bieden 2,5 procent. Van de banken die 2,6 procent spaarrente bieden, kan bij MoneYou, WestlandUtrecht Bank en Centraal Beheer dit tarief worden behaald zonder beperkende voorwaarden.

Spaarrekening met hoge rente?

Bekijk ons overzicht van hoogste spaarrentes.